Monday, 28 January 2013

Sylwadu

Diwrnod 1 Dydd Mercher yr 20fed o Chwefror

SESIWN GYNHADLEDD UN

09.00 Cofrestru: Te a choffi wrth gyrraedd Neuadd y Sir

10.15 Symud i Theatr Savoy

10.30 Croeso: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

10.40 Anerchiad agoriadol: Justin Albert (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol)


Cadeirydd: Dr David Gwyn (Govannon Consultancy)

11.00 Technolegau Newydd a Dehongli: Chwarae gyda Thân a Dŵr: David Penberthy a Kathryn Roberts (Cadw)

11.30 Prosiect Monmouthpedia: Mike Booth (Cyngor Sir Fynwy)

12.00 Diogelu Digidol – Gwaith Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru: Gary Tuson (Archifdy Gwent)

12:30 Y Zooniverse – gweithio gyda 750,000 o wirfoddolwyr: Chris Lintott (Zooniverse; Prifysgol Rhydychen)

13.00 Cinio


SESIYNAU CYNHADLEDD CYFOCHROG

Setiau Data Digidol – Papurau.

Cadeirydd: Tom Pert (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

14.00 Ffonau clyfar – ai dyma ddyfodol dehongli treftadaeth?: Andrew Kerry-Bedell (ITiC a Mobi-Scan)

14.20 Ymdeimlad o Wreiddiau Rhaglan: Dr Cheryl Morgan (Archifau Lleol Rhaglan)

14.40 Dinas goll Clonmacnoise: Gavin Duffy (RealSIM)

15.00 Sut i adeiladu atgynhyrchydd Star Trek am£500 (a sut y gellir ei ddefnyddio mewn addysg dreftadaeth): John Cummings (Ymgynghorydd Annibynnol)

15:20 Cwestiynau


Seminarau.

Cadeirydd: Emily La Trobe-Bateman (Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd)

14.00 Sialensiau archifo digidol; Gareth Edwards (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru) a Delweddu Archaeoleg Gwynedd: Astudiaeth achos ar gyfer ymdrin â data digidol: Sian James (Prifysgol Bangor)

14.40 Setiau Data Digidol Mawr: problemau prosesu a storio: Michael Charno (Gwasanaethau Data Archaeolegol) a Dr Pete Bunting (Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth)

15.30 Te a choffi

SESIWN ANGHYNHADLEDD

Cadeiryddion: Tom Pert,

16.00

16.15

16:30

16:45


17:00 Ffotograffiaeth Gigapicsel: Greg Downing (Stiwdios XRes) (ffrydio byw o Galiffornia)


Cinio cynhadledd gyda’r nos, i’r rheiny sy’n talu i fynychu


Diwrnod 2 Dydd Iau yr 21ain o Chwefror

SESIYNAU HYFFORDDI A GWEITHDAI

9.00 Te a choffi wrth gyrraedd

9.30 Gweithdai

Gweithdai 90 munud

Cyflwyniad i LiDAR i ddechreuwyr – Dr Oliver Davis (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

Technoleg ar y Llwybr: Monmouthpedia

STELLAR: Technolegau Semantig a Data Cysylltiedig – Ceri Binding (Prifysgol Morgannwg)

Awyrennau Di-beilot: Korec


2 weithdy 40 munud

Sganio laser daearol: Paul Burrows (Leica Geosystems)

Cronfa Dreftadaeth y Loteri: Stephen Barlow (CDL)

Casgliad y Werin: Tom Pert a Helen Rowe (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru), Hazel James (CyMAL)

Llwybrau Awdio: Dan Boys

11.00 Te a choffi

11.25 Gadael i fynd i’r sesiynau cynhadledd cyfochrog


SESIYNAU CYNHADLEDD CYFOCHROG

Papurau.

Cadeirydd: Scott Lloyd (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

11.30 Y Prosiect DigiDo: Dr Edward Jones (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)

11.50 Defnyddio papurau newydd wedi’u digido i atgyfnerthu’r cofnod archaeolegol: Dr Stephen Briggs (Ymchwilydd Annibynnol)

12.10 Drwy Lygad Robot – Sut y gall awtomeiddio ddylanwadu ar ein canfyddiad: Marek Ososinski (Adran Gyfrifiadureg, Prifysgol Aberystwyth)

12:30 Sganio Laser 3D – Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM) a thu hwnt: Peter Folwell (Plowman Craven)

12:50 Cwestiynau

NEU

Seminarau.

Cadeirydd: Tom Pert (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

11.30 Treftadaeth ar Droed: Andrew Kerry-Bedell (KB Consultants), Angharad Wynne (Angharad Wynne Consultants)

12.10 Adfywio; Cymunedau, sgiliau a thwristiaeth: John Harrison (Rhondda Cynon Taf), Samantha Jones (Y Prosiect Cysylltiadau Metel) a Deri Jones (Deri Jones Associates)


13.00 Cinio

SESIWN GYNHADLEDD DAU

Cadeirydd:

14.00 Treftadaeth Ddigidol, Twristiaeth ac Ymchwil Hanesyddol: Matt Chilcott (Grŵp Budd Cymunedol CMC2) a Ray Howell (Canolfan De Cymru ar gyfer Ymchwil Hanesyddol a Rhyngddisgyblaethol)

14.30 Prosiect Bannockburn: Chris Walker (Bright White Ltd)

15.00 Delweddu Arforol: Cofnodi llongddrylliadau mewn 3D: Mike Postons (3Deep Media)

15.30 Crynhoi: Dr David Gwyn (Govannon Consultancy)

15.50 Gorffen

No comments:

Post a Comment