Siaradwyr


Siaradwyr
Ymhlith y siaradwyr sydd wedi’u cardarnhau mae:


Seminarau
 • Gareth Edwards, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru,
 • Sian James, Prifysgol Bangor ac Emily La Trobe-Bateman, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd  Darllenwch y crynodeb (Saesneg)
 • John Harrison, Rhondda Cynon Taf
 •  Samantha Jones, Y Prosiect Cysylltiadau Metel
 •  Deri Jones (Deri Jones Associates)


Gweithdai
 • Cael mwy o LiDAR: Cyflwyniad i Ddata Arddwysedd: Dr Oliver Davis, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
 • Prototeipio a delweddu rhith leoedd: Dr Erik Champion, Prifysgol Aarhus
 • Technoleg ar y Llwybr: Monmouthpedia
 • STELLAR: Technolegau Semantig a Data Cysylltiedig
 • Sganio laser daearol: Paul Burrows, Leica Geosystems
 • Cronfa Dreftadaeth y Loteri: Stephen Barlow, CDL
 • Casgliad Y Werin Cymru: Tom Pert & Helen Rowe, Comisiwn Brenhiniol Henebion Cymru

No comments:

Post a Comment