Sylwadau


Sylwadu
Diwrnod 1                   Dydd Mercher yr 20fed o Chwefror

SESIWN GYNHADLEDD UN
09.00   Cofrestru: Te a choffi wrth gyrraedd Neuadd y Sir
10.15   Symud i Theatr Savoy
10.30   Croeso: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
10.40   Anerchiad agoriadol: Justin Albert (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol)

Cadeirydd: Dr David Gwyn (Govannon Consultancy)
11.00   Technolegau Newydd a Dehongli: Chwarae gyda Thân a Dŵr: David Penberthy a Kathryn Roberts (Cadw)
11.30   Prosiect Monmouthpedia: Mike Booth (Cyngor Sir Fynwy)
12.00   Diogelu Digidol – Gwaith Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru: Gary Tuson (Archifdy Gwent)
12:30   Y Zooniverse – gweithio gyda 750,000 o wirfoddolwyr: Chris Lintott (Zooniverse; Prifysgol Rhydychen)

13.00   Cinio

SESIYNAU CYNHADLEDD CYFOCHROG
Setiau Data Digidol – Papurau.
Cadeirydd: Tom Pert (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)
14.00   Ffonau clyfar – ai dyma ddyfodol dehongli treftadaeth?: Andrew Kerry-Bedell (ITiC a Mobi-Scan)
14.20   Ymdeimlad o Wreiddiau Rhaglan: Dr Cheryl Morgan (Archifau Lleol Rhaglan)
14.40   Dinas goll Clonmacnoise: Gavin Duffy (RealSIM)
15.00   Sut i adeiladu atgynhyrchydd Star Trek am £500 (a sut y gellir ei ddefnyddio mewn addysg dreftadaeth): John Cummings (Ymgynghorydd Annibynnol)
15:20   Cwestiynau

Seminarau.
Cadeirydd: Emily La Trobe-Bateman (Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd)
14.00   Sialensiau archifo digidol; Gareth Edwards (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru) a Delweddu Archaeoleg Gwynedd: Astudiaeth achos ar gyfer ymdrin â data digidol: Sian James (Prifysgol Bangor)
14.40   Setiau Data Digidol Mawr: problemau prosesu a storio: Michael Charno (Gwasanaethau Data Archaeolegol) a Dr Pete Bunting (Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth)

15.30   Te a choffi

SESIWN ANGHYNHADLEDD
Cadeiryddion: Tom Pert,
16.00
16.15
16:30
16:45

17:00   Ffotograffiaeth Gigapicsel:  Greg Downing (Stiwdios XRes) (ffrydio byw o Galiffornia)

Cinio cynhadledd gyda’r nos, i’r rheiny sy’n talu i fynychu   


Diwrnod 2                   Dydd Iau yr 21ain o Chwefror

SESIYNAU HYFFORDDI A GWEITHDAI
9.00  Te a choffi wrth gyrraedd
9.30  Gweithdai
Gweithdai 90 munud
Cyflwyniad i LiDAR i ddechreuwyr – Dr Oliver Davis (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)
Technoleg ar y Llwybr: Monmouthpedia
STELLAR: Technolegau Semantig a Data Cysylltiedig – Ceri Binding (Prifysgol Morgannwg)
Awyrennau Di-beilot: Korec

2 weithdy 40 munud
Sganio laser daearol: Paul Burrows (Leica Geosystems)
Cronfa Dreftadaeth y Loteri: Stephen Barlow (CDL)
Casgliad y Werin: Tom Pert a Helen Rowe (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru), Hazel James (CyMAL)
Llwybrau Awdio: Dan Boys

11.00   Te a choffi

11.25   Gadael i fynd i’r sesiynau cynhadledd cyfochrog

SESIYNAU CYNHADLEDD CYFOCHROG

Papurau.
Cadeirydd:  Scott Lloyd (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)
11.30   Y Prosiect DigiDo: Dr Edward Jones (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)
11.50   Defnyddio papurau newydd wedi’u digido i atgyfnerthu’r cofnod archaeolegol: Dr Stephen Briggs (Ymchwilydd Annibynnol)
12.10   Drwy Lygad Robot – Sut y gall awtomeiddio ddylanwadu ar ein canfyddiad: Marek Ososinski (Adran Gyfrifiadureg, Prifysgol Aberystwyth)
12:30   Sganio Laser 3D – Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM) a thu hwnt: Peter Folwell (Plowman Craven)

12:50   Cwestiynau

NEU

Seminarau.
Cadeirydd: Tom Pert (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)
11.30   Treftadaeth ar Droed: Andrew Kerry-Bedell (KB Consultants), Angharad Wynne (Angharad Wynne Consultants)
12.10   Adfywio; Cymunedau, sgiliau a thwristiaeth: John Harrison (Rhondda Cynon Taf), Samantha Jones (Y Prosiect Cysylltiadau Metel) a Deri Jones (Deri Jones Associates)

13.00   Cinio

SESIWN GYNHADLEDD DAU
Cadeirydd:  
14.00   Treftadaeth Ddigidol, Twristiaeth ac Ymchwil Hanesyddol: Matt Chilcott (Grŵp Budd Cymunedol CMC2) a Ray Howell (Canolfan De Cymru ar gyfer Ymchwil Hanesyddol a Rhyngddisgyblaethol)
14.30   Prosiect Bannockburn: Chris Walker (Bright White Ltd)
15.00   Delweddu Arforol: Cofnodi llongddrylliadau mewn 3D:  Mike Postons (3Deep Media)
15.30   Crynhoi:  Dr David Gwyn (Govannon Consultancy)                                       
15.50   Gorffen

No comments:

Post a Comment