Thursday, 6 December 2012


Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn eich gwahodd i fynychu cynhadledd yn Neuadd y Sir, Trefynwy.

 Gorffennol Digidol 2013

Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan

20fed a 21ain Chwefror 2013

Neuadd y Sir, Trefynwy.

MAE COFRESTRU NAWR AR AGOR

 
Y themâu eleni yw ‘Setiau Data Digidol: Trin, Lledaenu ac Archifo’ a ‘Twristiaeth Treftadaeth’.

Ymhlith y siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau mae:

Justin Albert, Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru – Anerchiad Agoriadol.
David Penburthy a Dr Kate Roberts, Cadw – Teitl i'w gadarnhau
Mike Postons, 3Deep Media – Delweddu Arforol: prosiect Scapa Flow.
Matt Chilcott (Grŵp Budd Cymunedol CMC²) a Ray Howell (Canolfan De Cymru ar gyfer Ymchwil Hanesyddol a Rhyngddisgyblaethol) –  Treftadaeth Ddigidol, Twristiaeth ac Ymchwil Hanesyddol.
Andrew Kerry Bedell (Ymgynghorwyr KB) - Ffonau Clyfar - ai dyma ddyfodol dehongli treftadaeth?
Dr Erik Champion (Prifysgol Aarhus) – A all y gorffennol ac a all hanes gael eu rhannu?
Gary Tuson (Archifdy Gwent) – Diogelu Digidol – Gwaith Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru.
Greg Downing (Stiwdios XRes) – Ffotograffiaeth gigapicsel.

Cost cofrestru am y ddau ddiwrnod yw £55, gan gynnwys cinio a lluniaeth ar y ddau ddiwrnod.

Gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig, fe’ch cynghorir i gofrestru’n gynnar


 

No comments:

Post a Comment